دوشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1387

آرمان تربیت

آرمان تربیت این است که چگونه به دیگران بیاموزیم تا هر چه میل دارند بخود آموزش دهند.

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1387

افتخارات من

اگر کسی اهمیت ندهد که افتخار کار نصیب چه کسی می شود چه بسیار کارها که می توان انجام داد.

سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1387

زوال و کمال

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال بنگر که چگونه می افتی چون برگ زرد یا سیب سرخ ؟

شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1387

مکعب گرد !

کارمندان در تلاش خود برای قراردادن مکعب شرکت در حفره گرد اهداف مدیریت؛ برخی از بخش های شرکت و آینده آن را قربانی می کنند.

چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387

جایگاه بدون جانشین !

اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید؛ هیج کس نمی تواند جانشینی برایتان انتخاب کند.

سه‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1387

شور و شوق دو طرفه

اگر نسبت به کارتان شور و شوق نداشته باشید، با شور و شوق شما را اخراج خواهند کرد.

دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1387

نعل دشمن

میخ از نعل کنده شد؛ نعل بی میخ گم شد؛اسب بی نعل از دست برفت و سوار بی اسب از رفتن بماند؛ در این حال دشمن رسید و سوار را بکشت. این همه در اثر بی توجهی به میخ نعل اسب اتفاق افتاد.

شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1387

مچ گیری

مچ افراد را زمانی که کار خوب می کنند بگیرید.

پنج‌شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1387

قانون مشارکت

هیچ کس همه چیز را نمی داند؛

هر کسی یه چیزی می داند؛

همه چیز را همگان دانند.

شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387

دوچرخه زندگی

زندگی مثل دوچرخه سواری است. مادامی که رکاب بزنی زمین نمی خوری.
شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387

نیلو فر پایدار !

نیلوفری که به مرداب دل بست آن قدر ماند تا پوسید. قاصدکی که دل کند و رفت به سرچشمه مقصود رسید.

پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1387

ماهی مرده !

شنا کردن در جهت جریان آب از عهده ماهی مرده هم بر می آید.