دوشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1387

آرمان تربیت

آرمان تربیت این است که چگونه به دیگران بیاموزیم تا هر چه میل دارند بخود آموزش دهند.