یکشنبه 30 آبان‌ماه سال 1389

خنده همیشگی

اگر یاد بگیرید که بر مشکلات خود بخندید، همیشه دلیلی برای خندیدن دارید.

شنبه 29 آبان‌ماه سال 1389

کامجوبان شاکی

به هر کسی می نگرم در شکایت است ! 

در حیرتم که دنیا به کام کیست؟

شنبه 29 آبان‌ماه سال 1389

کارهای خستگی

در خسته ترین ثانیه های روز هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست.

شنبه 22 آبان‌ماه سال 1389

ارباب یا برده

اربابی کردن، به تدریج نوعی بردگی را بر خود ارباب نیز تحمیل می‌کند.  

زیرا ارباب نیز اسیر پاسداری از برده می شود.

پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389

چاره ای جز مثبت اندیشی نیست

شنبه 15 آبان‌ماه سال 1389

آینده سازی

بهترین راه پیش بینی آینده، به وجود آوردن آن است!  

  .The best way to predict future, is to create it

سه‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1389

آزادی

پرنده ای که نداند آزادی چیست از باز ماندنِ درِ قفسش سرما می خورد.

پنج‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1389

سر از خاک برآورید

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1389

زیبایی

زیبایی در فرا رفتن از روزمره‌گی ‌هاست.

یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1389

روزگار مهربان

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند  

فوق العاده مهربان است.

شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389

خلاقیت

خلاقیت، توانایی دیدن ارتباطاتی است که وجود ندارند.