X
تبلیغات
زولا
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387

چیزهای سه گانه زندگی

۱- سه چیز در زندگی تکرار پذیر نیست: 

 • زمان 
 • صحبت ها
 • فرصت ها 

۲- سه چیز در زندگی شخصیت را از بین می برد: 

 • عصبانیت 
 • غرور 
 • عدم بخشش 

۳- سه چیز را در زندگی هرگز نباید از دست داد: 

 • امید  
 • آرامش 
 • درستکاری  

 ۴- سه چیز در زندگی خیلی با ارزش هستند: 

 • عشق 
 • خانواده و دوستان 
 • مهربانی 

۵- سه چیز در زندگی حتمی نیستند: 

 • بخت و اقبال 
 • موفقیت 
 • رویا 

۶- سه چیز در زندگی شخصیت ساز هستند: 

 • تعهد 
 • صداقت 
 • کار هوشمندانه 
سه‌شنبه 26 شهریور‌ماه سال 1387

ارزش امروز

هیچ چیز ارزشمندتر از همین امروز نیست.

دوشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1387

کشف اقیانوس

برای کشف اقیانوس ها باید ترک ساحل آرامش را ترک کرد.

شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387

خدمت به کشور

چه سخت است انسان بمیرد در حالی که هیچ خدمتی به کشورش انجام نداده باشد.

پنج‌شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1387

سعه صدر مدیریت

ابزار مدیریت سعه صدر است.

سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1387

ورزش قلب

هیچ ورزشی برای قلب بهتر ازخم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست.

سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1387

سرعت و کیفیت

مشتری فراموش می کند که کار را با چه سرعتی انجام داده اید، اما کیفیت در یادها می ماند.

دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1387

امتیاز برای رقابت

اگر برای رقابت با دیگران هیچ امتیازی ندارید؛ از رقابت صرف نظر کنید.

شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1387

من !

من آن کس که بودم نیستم؛

آن کس که شده بودم نماندم و

آن کس که می خواستم باشم؛ نشدم.