پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1387

سایه آرامش

شخصی که امروز زیر سایه ای آرمیده، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته است.

پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1387

گالن انتظارات

یک گالن دو برابر خود ظرفیت ندارد اما اگر به اندازه ی ظرفیتش پر شود ٬ انتظارات ما را برآورده خواهد کرد . 

چهارشنبه 29 آبان‌ماه سال 1387

پرسش یا پاسخ

یک فرد را بیشتر از پاسخ هایش٬ با پرسش هایش ارزیابی کنید.

پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

اردک وار

همواره مانند یک اردک رفتار کنید٬ در ظاهر خونسرد و آرام باشید اما در باطن مانند یک شناگر ماهر تلاش کنید.

دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387

مگه قلب غیر از سره ؟

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن. برای اداره کردن دیگران، از قلبت!

دوشنبه 6 آبان‌ماه سال 1387

سکوت دنیا

اگر هر کس به اندازه دانش خود حرف می زد چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد.