پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1391

نفهمی

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد، 

اما اطرافیان را دق مرگ می کند.

دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391

حرف دل یا درد دل

حرف دلت رو امروز بزن اگه امروز گفتی نامش میشه  

؛حرف دل؛  

اگه نگفتی فردا میشه  

؛درد دل؛

یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1391

خلاقیت

خلاقیت یعنی داوینچی مثل داوینچی فکر کند، انیشتن مثل انیشتن 

و شما هم مثل خودتان فکر کنید!

شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1391

غرق شدن

آنچه انسان را غرق می کند در آب افتادن نیست زیر آب ماندن است.

پنج‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1391

جای قشنگ خودت

هیچ وقت نخواه جای کسی باشی،  

چون اونوقت جای قشنگ خودت خالی می مونه

چهارشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1391

لذت کار کردن

کارها را لذت بخش تر کنید نه آسان تر!

سه‌شنبه 7 شهریور‌ماه سال 1391

جشن حضورتان

جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند،

جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند.

دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391

لباس نو و اندیشه کهنه

دنیا پر است از انســانهایی با ظاهر زیبا، که هر روز لباســی نو بر تن می کنند

ولی نزدیکشــان که می شوی، بوی کهنه گی اندیشــه هایشان آزارت می دهد !!!

پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1391

هیولای درون

هیولاها زیر تخت تان پنهان نمی شوند!  

آنها درون ذهن تان مخفی شده اند.