پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1387

رویای شما

اگر شما چیزی را بخواهید، آن چیز دیگر رویا نیست. 

If you will it, it is no dream.

سه‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1387

برنامه ریزی بلند مدت

برنامه ریزی بلند مدت ارتباطی به تصمیمات آینده ندارد بلکه به آینده تصمیمات فعلی مربوط می شود.

شنبه 20 مهر‌ماه سال 1387

من و پرسشم

با هر پرسشی دو نیمه می شوم، پرسشم و خودم. پرسشم در پی پاسخ است و خودم به دنبال پرسشی دیگر

سه‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1387

نقطه قوت

جایی که هیچ تلاش و زحمتی وجود ندارد، هیچ نقطه قوتی هم وجود نخواهد داشت.

دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1387

خواسته های شفاف

هر چه خواسته هایت شفاف تر باشد توانایی ات بیشتر می شود.

شنبه 13 مهر‌ماه سال 1387

هیزم شکن خسته

یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کُند بشه! نه این که هیزمش زیاد باشه.

سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

دنیا دنیا جا برای همه

دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جا هست به جای آنکه جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید.

دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1387

دارای دوست داشتنی

نیکوست که ثروتمند و پرتوان باشی اما نیکوتر است که دوستت داشته باشند.

شنبه 6 مهر‌ماه سال 1387

غصه های بی خودی

چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیمان پیش نیامده خورده ایم.

پنج‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1387

رفتار مردم

این شمایید که به مردم می آموزید چگونه با شما رفتار کنند.