یکشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1390

بزرگترین مصیبت انسان

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که:

نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد!

نه شعور لازم برای خاموش ماندن!

چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390

تفویض اختیار

کارهای غیر مهم تان را به دیگران واگذار کنید!

ولی آنها را فراموش نکنید.

جمعه 12 اسفند‌ماه سال 1390

چگونه انجامش بدم

نگویید چرا این کار انجام نمی شود؟ 
فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید.
دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1390

آدم های بزرگ برای کارهای بزرگ

هرگز نمی توان با آدم های کوچک، کارهای بزرگ انجام داد.