یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387

مداد مدیر عامل

حتی مداد مدیرعامل هم انتهایش پاک کن دارد.