جمعه 28 اسفند‌ماه سال 1388

دعا؛ نه التماس

بسیاری از مردم دعا نمی کنند بلکه فقط التماس می کنند.

چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388

دوچرخه زندگی

زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید همیشه در حرکت باشی!

یکشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1388

یادگاری

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد.

سه‌شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1388

کردار

چنین گفت رستم به اسفندیار که کردار ماند زما یادگار

دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1388

هفت خطرناک

هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند: 


1-ثروت، بدون زحمت
2-لذت، بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت