شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391

نشان خلاقیت

اگر گاه و بیگاه شکست نخورید نشانه این است که کار خلاقانهای انجام نمیدهید.

پنج‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1391

گروه زندگی به اهداف

اگر می خواهید خوشبخت باشید، 
زندگی را به یک هدف گره بزنید 
نه به آدمها یا اشیاء!
سه‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1391

عشق و موسیقی

عشق مانند نواختن سازهای موسیقی است!
ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری...
سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.
شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1391

افکار بزرگ با شادی های کوچک

افکار بزرگ داشته باشیم ولی از شادی های کوچک لذت ببریم.