شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391

نشان خلاقیت

اگر گاه و بیگاه شکست نخورید نشانه این است که کار خلاقانهای انجام نمیدهید.