شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1391

افکار بزرگ با شادی های کوچک

افکار بزرگ داشته باشیم ولی از شادی های کوچک لذت ببریم.