پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1387

لغات مشکل

کسی که واقعا علم دارد لغات مشکل زیادی بکار نمی برد.

شنبه 23 آذر‌ماه سال 1387

نو گرایی

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی باید کسی بشی که تا حالا نبودی.

پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387

راه های پشت سر

هیچ راه مشخصی پیش رو نیست. همه راه های روشن و معلوم پشت سر هستند.

پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1387

ریتم آهنگ زندگی

نمی شه بی خیاله آهنگ زندگی شد ... ولی می شه ریتم جدید بهش داد ... .

سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387

مخالفت بدون ناخوشایندی

راز موفقیت در مکالمه٬ توانایی مخالفت بدون ایجاد حسی ناخوشایند است .