X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1389

اهمیت زمان

اینکه چقدر زمان داری مهم نیست!

مهم این آست که چگونه آن را می گذرانی؟

سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1389

یکی به من گفت ...

یکی به من گفت چرا ...
همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم
همانقدر که اشتباه می کنیم تفکر نمی کنیم
همانقدر که عیب می بینیم برطرف نمی کنیم
همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم
همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم
همانقدر که حرف می زنیم عمل نمی کنیم
همانقدر که می گریانیم شاد نمی کنیم
همانقدر که ویران می کنیم آباد نمی کنیم
همانقدر که کهنه می کنیم تازگی نمی بخشیم
همانقدر که دور می شویم نزدیک نمی کنیم
همانقدر که آلوده می کنیم  پاک نمی کنیم
و چون شرمندگی ام را دید گفت: چون ...
همیشه دیگران مقصرند و ما بی گناه !

دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389

خواهی نشوی رسوا ...

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است.

یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389

خوشبخت موفق

موفقیت بدست آوردن چیزیست که دوست داری !
خوشبختی دوست داشتن چیزیست که بدست آورده‌ای !

شنبه 27 شهریور‌ماه سال 1389

توان آرزو

اگر خدا آرزویی را در دلت انداخت بدان توان رسیدن به آن را در تو دیده است.

چهارشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1389

راز شکست

راز موفقیت را نمیدانم اما راز شکست در راضی نگه داشتن همگان است.

سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389

سقف آرزو

سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی!

دوشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1389

دیوانگی

دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار داشتن نتایج متفاوت !

یکشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1389

با ارزش

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.

پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

In God we trust

In God we trust. but every body else must show objective evidence. 

ما به خدا اعتقاد داریم ولی هر کسی غیر از اون باید شواهد عینی ارایه نماید.

پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

راه بزرگ

انسان های بزرگ معتقدند: 

یا راهی می یابیم، یا راهی می سازیم.

چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389

منحصر به فرد

اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید.  

هیچ کس نمی تواند جانشینی برایتان انتخاب کند.

چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389

فکر پرواز

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند.

تو به پرواز فکر کن نه به آنها !

دوشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1389

تفاوت موفقیت

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند،  

بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1389

اختیار سرنوشت

عمر انسان از زمانی شروع می شود که  

اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1389

دست های آسمانی

دستانی که کمک می کنند پاک تر از دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1389

عشق کار

هیچ کدام از ما توانایی انجام کاری بزرگ را نداریم ولی  

همه می توانیم کارهای کوچک را با عشقی بسیار بزرگ انجام دهیم.

چهارشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1389

مفت، با ارزش یا ارزان

مفت کار کن یا با ارزش واقعی ولی هیچ وقت ارزان کار نکن.

دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389

تدبیر غالب

تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.

شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389

تفاوت مغزها

مغزهای بزرگ درباره ایده ها فکر می کنند. 

مغزهای متوسط به حوادث می اندیشند و  

مغزهای کوچک به مردم کار دارند!

   1      2      >>