پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

In God we trust

In God we trust. but every body else must show objective evidence. 

ما به خدا اعتقاد داریم ولی هر کسی غیر از اون باید شواهد عینی ارایه نماید.