دوشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1390

پیش بینی آینده

بهترین راه برای پیش بینی آینده خلق آن است.
شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390

سهم من کجاست؟

سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشتهاند، 

هر کسی سهم خودش را میآفریند.

سه‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1390

عمر جاودان

قصه ها، سن ما را بالا می‌برند بی‌آنکه ما را به مرگ نزدیک کنند.
دوشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1390

آزادی و دانایی

آزادی بدون دانایی بدست نمی آید!

یکشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1390

عادت به کیفیت

کیفیت یک عادت است.

پنج‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1390

موافق من

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود، چیزی یاد نگرفتم.
دوشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1390

افراد بسیار موفق

تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق در این است که 

افراد بسیار موفق به خیلی چیزها «نه» می‌گویند.

یکشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1390

روزهای عمر

اگر چیز عجیبی را در طول یک روز کشف نکردید،  

آن روز را اصلا جزو عمرتان به حساب نیاورید!