X
تبلیغات
رایتل
شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390

سهم من کجاست؟

سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشتهاند، 

هر کسی سهم خودش را میآفریند.