یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392

دنیا را تغییر می دهید؟

به نیازها پاسخ دهید و مسائل را حل کنید. 

بدین ترتیب خواهید توانست دنیا را تغییر دهید.

شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1392

یه وقت نلغزی ها

زمانی که ضربان قلب تان زیاد می شود! 

ممکن است کاری بکنید که دوست نداشته باشید 

ولی مهم آن است که لغزش نداشته باشی...

سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1392

ولش کن بگیر بخواب

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟ و جواب را در اتاقم پیدا کردم.

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر!

ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

و در آخر، تخت خواب گفت: ولش کن بابا بگیر بخواب !!!


دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392

رای آگاهانه

رای آگاهانه دفع بلاست...!

چهارشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1392

توضیح لازمه یا اضافیه

دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1392

مردان بزرگ

مرد بزرگ بر خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران

پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392

خوبی هر روز را از دست ندیم

شاید همه روزها خوب نباشد ولی چیز خوب در هر روزی وجود دارد.

چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1392

زندگی مهربان

زندگی با کسی که می داند وقت خود را چگونه مصرف کند مهربان است.

دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392

تغییر پایدار

تغییری ارزشمند است که پایدار باشد.

یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392

خودتان را تکرار نکنید

کپی کردن از دیگران لازم است، 
ولی هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم از خودش کپی کند.
چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1392

مردم دوست داشتنی

مردمی که گل ها را دوست می دارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .