یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392

خودتان را تکرار نکنید

کپی کردن از دیگران لازم است، 
ولی هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم از خودش کپی کند.