شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

شادی و غم

در شادی دلیل باشیم نه شریک،

در غم شریک باشیم نه دلیل!

پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390

نترس ولی بترس

از آهسته رفتن نترس! از بی حرکت ایستادن بترس.

چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390

بلندی و پستی

ای کاش آدم ها این قدر که از بلندی هراس دارند،  

قدری هم از پستی می ترسیدند.

سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1390

دو روز سال

تنها دو روز در سال است که نمی توانی هیچ کاری بکنی  

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا !

دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1390

غول تقدیر

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و 
از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است.
دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1390

مشکلات کوچک

سه‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1390

شاهکار خالق

پنج‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1390

سخن و دل

یا سخنی داشته باش دلپذیر،

یا دلی داشته باش سخن پذیر

دوشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1390

سکوت

وقتی می تونی با سکوت حرف بزنی، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن‎!