چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390

بلندی و پستی

ای کاش آدم ها این قدر که از بلندی هراس دارند،  

قدری هم از پستی می ترسیدند.