پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1388

دشمنان عیب جو

دشمنان را دوست بدارید زیرا به آسانی عیب های شما را یک به یک می شمارند.

شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

وسوسه کارهای کوچک

در مقابل این وسوسه که اول کارهای کوچک را سر و سامان دهید مقاومت کنید.

پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1388

نیرو بخشی

وقتی وظایف خود را انجام می دهید دیگران از شما نیرو می گیرند.

چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

چکش، میخ و مساله

اگر تنها ابزاری که دارید چکش باشد همه مسایل شبیه میخ به نظر می رسد.

دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388

یاری تسبیح

دست‌هایی که یاری می‌رسانند مقــدس‌تر از دست‌هایی هستند که دانه‌های تسبیح را می‌گردانند

شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1388

گریز از جاذبه برای پیشرفت

آینده به روی افراد و سازمان هایی بسته خواهد بود که یارای گریز از جاذبه گذشته را ندارند.

دوشنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1388

ابزار مدیریت

ابزار مدیریت سعه صدر است.

شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388

ماهی مرده

شناکردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

پنج‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1388

دگرگونی

دگرگونی را نمی توان مهار نمود ولی می توان از آن پیش افتاد.

سه‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1388

آجر

از آجرهایی که به سمت تان پرتاب می شود بنایی محکم بسازید.