سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

چکش و میخ

اگر تنها ابزاری که در اختیار دارید چکش باشد، هر مساله ای میخ به نظر می رسد.
سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

انجام کارها

در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بدون جانشین

اگر در جایگاه اصلی خود قرار گرفته باشید هیچ کس نمی تواند جانشینی برایتان انتخاب کند.

سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

ضایعات

ضایعات یعنی تفاوت میان موجودات آنگونه که هستند و آنگونه که می بودند آگر همه چیز همواره به درستی انجام می شد

سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

اندیشه تاثیر گذار

اگر شما همان گونه بیندیشید که همواره اندیشیده اید، همان کاری را انجام خواهید داد که همواره انجام داده اید.

دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

برنامه ریزی وقت

اگر نتوانید وقت خود را برنامه ریزی کنید:هیچ چیز دیگر را هم نمی توانید اداره کنید.
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

مقصد نامعلوم

برای کشتی که مقصدش نامعلوم باشد هیچ باد موافقی نمی وزد.
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

شانس

شانس یعنی : آمادگی در هر لحظه برای استفاده از فرصت ها
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

کفایت و شایستگی

درست انجام دادن کار نشانه کفایت است و انجام دادن کارهای درست نشانه شایستگی است.
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

تبرهایمان را تیز کنیم.

اگر ۹ ساعت برای قطع درختی وقت داشتم ۶ ساعت آن را صرف تیز کردن تبر خود می کردم.
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1387

رضایت خاطر

رضایت خاطر، دشمن درجه یک بهبود مستمر است.