سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

اندیشه تاثیر گذار

اگر شما همان گونه بیندیشید که همواره اندیشیده اید، همان کاری را انجام خواهید داد که همواره انجام داده اید.