چهارشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1391

جشن موفقیت های کوچک

برای جشن گرفتن و شاد بودن تنها موفقیت های کوچک مورد نیاز است!
مانند ویدیوی جشن یک ضربه موفق در پینگ پنگ

پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391

معنی کلمات

بدون رشد و پیشرفت مداوم کلماتی مانند 
بهبود، دستیابی و موفقیت معنایی ندارند.
چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

تصمیم های سرنوشت ساز

در لحظات تصمیم‌گیری است که سرنوشت انسانها رقم می‎خورد

چهارشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1391

یگانه و بی مانند

اگر می خوای بدونی در زندگی راهت رو درست اومدی

ببین یگانه و بی مانند شدی، درست مثل اثرانگشتت!

دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1391

مکان های ارزشمند در دنیا

ارزشمندترین مکان هایی که در دنیا می توان حضور داشت:

در دعای کسی ... در قلب کسی ... و در فکر کسی!

شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1391

یک می تواند بی نهایت باشد

یک درخت می تواند شروع یک جنگل باشد؛

یک لبخند می تواند آغازگر یک دوستی باشد؛

یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛

یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛