چهارشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1391

یگانه و بی مانند

اگر می خوای بدونی در زندگی راهت رو درست اومدی

ببین یگانه و بی مانند شدی، درست مثل اثرانگشتت!