چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

تصمیم های سرنوشت ساز

در لحظات تصمیم‌گیری است که سرنوشت انسانها رقم می‎خورد