چهارشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1390

مهم یا ضروری

کارهای مهم را قبل از آن که ضروری شوند انجام دهید.

دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

کاشف آب

نمی‌دانیم روز نخست چه کسی آب را کشف کرد؛ 
اما می‌توانیم مطمئن باشیم که آن کاشف، ماهی نبود!
سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1390

فکر بزرگ

هر چه فکر شما بزرگ تر باشد، 

به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید.

شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1390

هفتاد سال یا هفتاد بار

درصد کمی از انسان ها هفتاد سال زندگی می کنند، 

مابقی یک سال را هفتاد بار تکرار می کنند.

چهارشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1390

تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم