سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1390

فکر بزرگ

هر چه فکر شما بزرگ تر باشد، 

به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید.