X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1391

دلیل پیشرفت

آنچه که شما را همواره به سمت جلو می‌راند و سبب پیشرفت شما می‌شود، 

چیزی است که خودتان آن را ساخته‌اید. 

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

معیار سنجش افراد موفق

افراد موفق را باید با دانه هایی که می کارند سنجید، 

نه با خرمنی که درو می کنند.

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

زندگی در رده احمق ها

هرگز با احمق ها بحث نکنید. 
آنها نخست شما را تا رده خودشان پایین می کشند، 
سپس با تجربه یک عمر زندگی در آن رده، شما را شکست می دهند.
یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1391

غم و غصه یا قدرت

دل نگرانی، فردایمان را خالی از غم و غصه نخواهد کرد!

بلکه امروزمان را خالی از قدرت می کند.

چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391

شرایط بیهوده ایده آل

انتظار برای شرایط ایده آل، انتخابی بیهوده است.

دوشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1391

بی نیازی به باور دیگران

اگر به خودت ایمان داشته باشی 
دیگر نیازی نخواهی داشت که از دیگران بخواهی باورت کنند
یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

خوشحال باش

تا 10 صبح خوشحال باش!

از اون به بعد خوشحالی خودش بوجود می آید.

شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1391

چهره خندان

چهره خندان به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست.

بلکه به معنای توانایی برخورد با آن است!

پنج‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1391

تفکر خلاق

پنج‌شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1391

جهان تازه است

جهان به شمار کودکانی که هر لحظه در آن گام می گذارند تازه است!