شنبه 25 مهر‌ماه سال 1388

افراد برتر و افراد خرد

افراد برتر درون خود را جستجو می کنند و افراد خرد درون دیگران را !

سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1388

جملاتی کوتاه

در این وبلاگ جملاتی کوتاه نظرم را به خود جلب کرد. اگر دوست داشتید شما هم آنها را ببینید.

شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388

روز خوب !

هر روز ممکن است که خوب نباشد. اما چیزهای خوبی در هر روز وجود دارد.

پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388

مفهوم پرواز

برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند، هر چه بیشتر اوج بگیری  

کوچکتر می شوی !

سه‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1388

حکمت دوستی

 زیباترین حکمت دوستی، به یاد هم بودن است و نه در کنار هم بودن.

یکشنبه 5 مهر‌ماه سال 1388

صبح بخیر خداجون

 انتخاب با توست، می توانی بگویی: 

صبح به خیر خداجون!  یا بگویی: 

خدا بخیر کنه، صبح شده!

شنبه 4 مهر‌ماه سال 1388

حاصل موفقیت

 اگر در کاری موفق بشی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد.

پنج‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1388

سخنان کوتاه اما عمیق و پرمعنى

برای مطالعه این سخنان از سایت روانیار اینجا کلیک کنید.

چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388

ساحل آرامش

 مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت باشند.