پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1389

ای تشنه لبیک

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود.
افسوس که بجای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند و
بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

شنبه 20 آذر‌ماه سال 1389

حافظه پروری

اگر راست‌اش را بگویی، مجبور نمی‌شوی چیزی را به یاد بیاوری!

چهارشنبه 17 آذر‌ماه سال 1389

طرح کارا

Plan the work, work the plan

دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389

عشاق کیفیت

کسانی که دلشان می خواهد کیفیت را بهبود بخشند (عاشقان کیفیت)  

بیشتر از  

کسانی که می توانند کیفیت را بهبود بخشند (متخصصان کیفیت)  

باعث بهبود کیفیت می شوند.

شنبه 13 آذر‌ماه سال 1389

30 نکته مدیریتی از بیان اندیشمندان

برای مطالعه این نکات به اینجا بروید.

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389

سایه های نورانی

از سایه‌ها نهراسید!  

آن‌ها تنها نشان ‌دهنده این هستند که جایی همین نزدیکی،  

نوری در حال درخشیدن است.

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389

عاجزان تغییر

من از بعضی آدم ها تعجب می کنم.

می خواهند دنیا را تغییر دهند ولی از تغییر خود عاجزند!

دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389

پختگی

برای پخته شدن کافیست هنگام عصبانیت از کوره در نروید!