دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387

روزی داخل لانه

خدا روزی ده همه پرندگان است، اما روزی آنها را به داخل لانه نمی ریزد.

پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1387

تخیل منطقی

منطق تو را از الف به ب می برد در حالی که تخیل تو را به همه جا می برد.