شنبه 30 آذر‌ماه سال 1392

برنده و بازنده

A winner works harder than a loser and has more time

  A loser is always “too busy” to do what is necessary


برنده بیش از بازنده کار انجام می دهد و در انتها باز هم وقت دارد، 

بازنده همیشه آنقدر گرفتار است که نمی تواند به کارهای ضروری بپردازد.

پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1392

تلاش شانسی

من به شانس خیلی اعتقاد دارم، چون 
هر وقت که تلاش می کنم، شانس می آورم. 
سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392

دیوار یا پل

تعداد دیوارهایی که انسان ها در طول تاریخ ساخته اند، 

خیلی بیش از پل هایی است که ساخته اند.

یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1392

زمین خوردن با فایده

هر وقت که زمین خوردی، دست کم چیزی از زمین بردار !

شنبه 23 آذر‌ماه سال 1392

تفکری نو برای پیشرفت

برای پیشرفت باید تغییر کرد و برای تغییر باید فکری نو داشت.
پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1392

با چشم انداز اقدام کنید

اقدام بدون چشم انداز تنها وقت تلف کردنه و 

چشم انداز بدون اقدام نیز رویایی بیش نیست.

 اما چشم انداز همراه با اقدام می تونه دنیا رو تغییر بده.

چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1392

اخلاق قدرتمندان

اگر می خواهید اخلاق کسی را آزمایش کنید به او قدرت بدهید.
پنج‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1392

مسایل جزیی

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت:
گام نخست اینکه برای مسائل جزئی خود را ناراحت نکنید.
گام دوم اینکه بدانید: تمام مسائل جزئی ست!
چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1392

حافظه های جوهری

حتی کم رنگ ترین جوهرها از بهترین حافظه ها بهتر کار می کنند.

دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1392

ترس از سرنوشت

هرگز اجازه ندهید ترس تان برای سرنوشت تان تصمیم بگیرد.

یکشنبه 10 آذر‌ماه سال 1392

ایده هایتان را خلق کنید

نیازی نیست منتظر منبع الهام بنشینید، 

شما خودتان می توانید ایده ها را خلق کنید.

دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392

تغییر زندگی دست خودتان است

هر آنچه که اطراف شما وجود دارد و شما آنها را زندگی می نامید توسط مردم بوجود آمده است و شما می توانید آنها را تغییر دهید.

یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1392

شارژ افکار

یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1392

پای دیگران را نشکنیم

یادمان باشد: 
با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت ... !
جمعه 1 آذر‌ماه سال 1392

تنها ناتوانی زندگی

تنها ناتوانی در زندگی نگرش بد است.