سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1388

اشتغال به خود

خوشا به حال کسی که اشتغالش به خود او را از عیب جویی مردم باز داشته است.

شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388

تلاش و آرزو

به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید یا به اندازه تلاشتان آرزو کنید.

شنبه 14 آذر‌ماه سال 1388

موفقیت عملی

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.

دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1388

جملات کوتاه

برای مطالعه جملات کوتاه اینجا کلیک کنید.

سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1388

اداره با سر و قلب

برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن. برای اداره کردن دیگران، از قلبت!

دوشنبه 2 آذر‌ماه سال 1388

سه اصل خوشبختی و بدبختی

خوشبختی در سه جمله است:

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا 

ولی با سه جمله دیگر زندگی تباه می گردد:

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا