شنبه 14 آذر‌ماه سال 1388

موفقیت عملی

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.