سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1388

اشتغال به خود

خوشا به حال کسی که اشتغالش به خود او را از عیب جویی مردم باز داشته است.