X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1392

پخته نه داغ

هر چیزی که "داغ" شود، بعد از مدت کوتاهی "سرد" می شود؛ 

ولی هر چیزی که "پخته" شود، دیگر به هیچ وجه "خام" نمی شود! پس 

در کوران حوادث و اتفاقات، همواره سعی کنید "پخته" شوید، نه "داغ"!

شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1392

ای باخرد

خرد از سن نمی آید، بلکه نشانه آموزش و یادگیری است.

یکشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1392

شبیه دیگران

ما سه چهارم زندگی مان را هدر می دهیم برای اینکه شبیه دیگران باشیم.

دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1392

آیا با من تفاهم دارید؟

تفاهم از سه ؛ت؛ تشکیل می شود:

توانایی تحمل تفاوت ها

سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1392

در چه زمانی زندگی می کنید؟

دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1392

دیوار و پل

امروز دیوار نباشید ...! پل بودن را تجربه کنید.

دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1392

آدم های دوست داشتنی

چقدر دوست داشتنی هستند آدمهایی که شبیه حرفهایشان هستند.

یکشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1392

عکس آدمها

خیلی از آدم ها مانند عکس هستند!
بزرگشان که بکنی کیفیت شان پایین می آید.
شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392

سکوت نشانه چیست؟

همیشه سکوت نشانه تایید نیست... 

گاهی به سبب قطع امید از میزان شعور طرف مقابل است.