یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389

اطاعت فرمان

اگر خردمندانه فرمان دهی، با خوشرویی اطاعت می شود.

شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389

زندگی اشتباه

زندگی کوتاهتر از اونی هستش که با کار اشتباه تلف بشه!

پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389

عادت کیفیت

کیفیت یک کار نیست، یک عادت است.

پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389

پرواز گسترده

پرواز را بیاموز نه برای این که از زمین جدا شوی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی!

سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389

سرمایه از دست رفته

تقلید مو به مو از رقیب، بهترین فرصت برای از دست دادن سرمایه است.

دوشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1389

مهمان خدا

یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1389

تغییرات شیرین

تغییرات کوچک ایجاد کنیم.  

همین تغییرات کوچک زندگی را شیرین تر و رنگی تر می کند.

پنج‌شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1389

کاسه چپه

باران رحمت خدا همیشه می بارد !

تقصیر ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم.

چهارشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1389

خشم شکست خورده

هر عمل از روی خشم، محکوم به شکست است.

دوشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1389

سه چیز کودکی

ما سه چیز را در کودکی جا گذاشته ایم:
شادمانی بی دلیل
دوست داشتن بی دریغ
کنجکاوی به انتها

شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1389

ساختن پیش بینی

بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است.

شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1389

نقش سخت

کارگردان همیشه سخت ترین نقش را به بهترین بازیگر می دهد.

پنج‌شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1389

آزمون مدیر

آزمون هر مدیر به آن کاری نیست که انجام می دهد؛ بلکه به وقایع پس از ترک او از صحنه بستگی دارد.

سه‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1389

تغییر داده شدن

افراد نه علیه تغییر بلکه علیه تغییر داده شدن مقاومت می کنند.

دوشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1389

اظهار نظر یکی از محبوبین ؛مدیریت عاشقانه؛

آپم$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
? آپم
...°....O آپم
.......°o O ° O آپم
.................° آپم
.............. ° آپم
............. O آپم
.............o....o°o آپم
.................O....° آپم
............o°°O.....o آپم
...........O..........O آپم
............° o o o O آپم
......................? آپم
...................? آپم
...............? آپم
...........? آپم
........? آپم
....? آپم
.? آپم
*?´¨)
¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨)
______________*¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* 

اظهار نظر یکی از محبوبین ؛مدیریت عاشقانه؛

یکشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1389

کودک کنجکاو

دلتان برای هیجان های دوران کودکی تنگ نشده؟ 

برای رسیدن به موفقیت باید مثل زمان کودکی کنجکاو بود.

شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1389

دنیای دانش

اگر قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزند تصور کنید چه سکوتی بر دنیا حاکم بود.

چهارشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1389

بادبادک های مخالف

بادبادک ها همیشه با باد مخالف اوج می گیرند.

شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1389

برکه آسمانی

فرقى نمی کند

گودال آب کوچکى باشى

یا دریاى بیکران

زلال و پاک که باشى

تصویر آسمان در توست.