شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389

زندگی اشتباه

زندگی کوتاهتر از اونی هستش که با کار اشتباه تلف بشه!