شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1388

پایان موفقیت

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه ی پایان رسیدن.

پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1388

زندگی یخی

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند فروختی؟  

گفت: نخریدند تمام شد ...

سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388

کار بزرگ

هنگامی که مشغول انجام کار بزرگی هستید آن را به صورت تمام شده در ذهن خود مجسم کنید.

یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1388

سه جمله خوشبختی

خوشبختی ما در سه جمله است:

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا   


ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می‌کنیم:
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1388

توصیه‌هاى کامپیوترى براى زندگى بهتر

برای مطالعه توصیه‌هاى کامپیوترى براى زندگى بهتر اینجا کلیک کنید.