چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389

ستایش صد در صدی

در ستایش کارکنان آنقدر منتظر نمانید تا کار را صد در صد درست انجام دهند.

شنبه 22 خرداد‌ماه سال 1389

دوست و دشمن موفق

  اگر در کاری موفق شوی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد.

پنج‌شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1389

مرغ من غاز تو !

پنج‌شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1389

سیخ سرخ

خداوندگارا...

سیخ را برگردان!

اینطرفم سرخ شد...

دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1389

اندوخته پیری

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت  

برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت

شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1389

اندیشه امروز

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد.

پنج‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1389

در زدن فرصت ها

خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصت ها بسیار آهسته در می زنند.

چهارشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1389

صدای زندگی

 اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشند، صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.

دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389

انتقام عصبانیت

عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است.

دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389

ماهی مرده

شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می‌آید. 

یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1389

پیانوی زندگی

زندگی مثل یک پیانوست، همان چیزی را می‌شنوی که می‌نوازی. 

شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389

ترفیع عملکرد

برای عملکرد پاداش بدهید و برای توانایی ترفیع !

شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389

شما واسه این تصویر یک جمله بگید