X
تبلیغات
زولا
شنبه 24 دی‌ماه سال 1390

نگاهی متغیر

نگاهتان را عوض کنید! 
دنیای‌ دور و برتان خودش عوض خواهد شد!
جمعه 23 دی‌ماه سال 1390

هوشمندی روزانه

هوش‌مندی، توانایی انسان برای بازسازی احساسات خود 

پس از تجربیات زندگی روزمره است.

چهارشنبه 21 دی‌ماه سال 1390

ثروتمند

ثروتمند زندگی کنیم بجای آنکه ثروتمند بمیریم.

دوشنبه 19 دی‌ماه سال 1390

بزرگی به چیست

بزرگی به جایی نیست که ایستاده‌ایم، 

بلکه به جهتی است که در آن حرکت می کنیم.


Greatness is not where we stand but in what direction we are moving.

یکشنبه 11 دی‌ماه سال 1390

پیشرفت

برای پیشرفت ... باید پیش رفت!