شنبه 27 تیر‌ماه سال 1388

ارتباط بزرگ

به خاطر یک مشاجره کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده!

دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1388

روزگار مهربان

روزگار نسبت به کسی که بداند وقت خود را چگونه مصرف کند فوق العاده مهربان است.

سه‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1388

سازمان هایی که باقی می مانند

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم  

در همین رابطه این سرود را نیز بشنوید.