چهارشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1390

مهم یا مفید

مشکل جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و 

هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

دوشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1390

همانی که می اندیشی

انسان به درستی همانی می شود که اغلب به آن فکر می کند.

دوشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1390

گنج هدف

تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است.

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390

شکم یا ذهن خالی مساله این است

اگر ذهن خالی مانند شکم خالی سر و صدا می کرد!

انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند.

شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1390

لنگ و خنده

مردم شهری که همه در آن می لنگند

به کسی که راست راه می رود می خندند.

چهارشنبه 16 شهریور‌ماه سال 1390

اشتباه جدید

بیایید یک اشتباه جدید مرتکب شویم ... !
دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390

سست اراده

سست اراده کسی است که با هر شکستی بینش خود را عوض می کند.

پنج‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1390

خودکشی کاری

اگه برای زندگی کردن کار می کنی پس چرا با کار کردن داری خودتو می کشی؟

چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1390

تاسف یا آرزو

پیری انسان زمانی فرا می‌رسد که تأسف‌ها جای آرزوها را بگیرند!

سه‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1390

خندیدن به کی؟

خندیدن به اشتباهات خودمان، عمرمان را طولانی‌تر و 
خندیدن به دیگران، آن را کوتاه‌تر می‌کند!