پنج‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1390

خودکشی کاری

اگه برای زندگی کردن کار می کنی پس چرا با کار کردن داری خودتو می کشی؟