دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1390

سست اراده

سست اراده کسی است که با هر شکستی بینش خود را عوض می کند.