سه‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1390

خندیدن به کی؟

خندیدن به اشتباهات خودمان، عمرمان را طولانی‌تر و 
خندیدن به دیگران، آن را کوتاه‌تر می‌کند!