یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390

شکم یا ذهن خالی مساله این است

اگر ذهن خالی مانند شکم خالی سر و صدا می کرد!

انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند.